• Praktijk Fysiotherapie

Wij hebben contracten met Delta Lloyd/Ohra, Azivo, DSW en Achmea. Tevens hebben wij met bijna elke kleinere zorgverzekeraar een overeenkomst. In de praktijk wordt gewerkt volgens de Centrale Richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en we zijn ook geregistreerd in de deelregisters Manuele therapie, Geriatriefysiotherapie en Oedeemtherapie

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de behandeling in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor niet-tijdig afgezegde afspraken ( binnen 24 uur van te voren). Ook een 1e afspraak, een gesprek en een onderzoek, is een consult. Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF, gedeponeerd bij Arrondissement te Utrecht ondernummer 321/92

Fysiotherapie

30.00*per consult
  • Screening €12,50*
  • Intake en onderzoek na screening €32,50*
  • Intake en onderzoek na verwijzing €40,50*

Geriatriefysiotherapie

40.00*per consult
  •  
  •  
  •  

Oedeemtherapie

40.00*per Consult
  •  
  •  

Manuele therapie

40.00*per Consult
  •  
Toeslag aan huis behandeling €12.50*

(*Tenzij uw zorgverzekeraar en onze praktijk met elkaar anders zijn overeengekomen)

Vergoedingen


Onze praktijk heeft met nagenoeg  alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Fysiotherapeutische behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de mate van dekking worden meer of minder behandelingen vergoed.

Heeft u een chronische aandoening, dan worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering, maar er kan dan wel door de zorgverzekeraar een eigen risico worden gerekend.